Zoeken naar meubels, nieuws etc

Privacy statement

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt als opdrachtnemer of opdrachtgever van Chefs4Chefs BV of een van haar labels, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons CRM-systeem en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door ons gebruikt worden om u te informeren over onze dienstverlening.
Uw gegevens, incl. e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Opdrachtgevers en -nemers kunnen het ontvangen van informatie te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.
Persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Chef4Chefs BV. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Chefs4Chefs BV.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

Chefs4Chefs BV bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Personalia worden bewaard gedurende de wettelijke termijnen waarna ze automatisch vernietigd worden

Cookies

Wij plaatsen kleine bestandjes met informatie over het bezoek aan deze website op de computer voor de gebruiker. Dit doen wij om de prestaties van de website te kunnen meten en optimaliseren om zo de gebruikerservaring te verbeteren.

Welke cookies wij gebruiken

De cookies die wij gebruiken zijn afkomstig van diverse tools.

Google Analytics cookies

Zo gebruiken wij analytische cookies van Google (Google Analytics) waarvoor een verwerkersovereenkomst is afgesloten. De informatie die deze cookie verzamelt, zal nooit met derden worden gedeeld en is volledig geanonimiseerd (door de laatste drie cijfers van het IP-adres van de bezoeker niet op te slaan).

Hotjar cookies

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies van Hotjar. De data die hiermee wordt verzameld is volledig anoniem. Zo worden nooit invoervelden of andere persoonlijke data verwerkt door Hotjar.

Functionele cookies

Naast cookies van derden gebruiken wij functionele cookies om de website goed te laten werken. Hierin verwerken wij geen persoonsgegevens.

Privacy officer

Indien u met betrekking tot de privacy wetgeving en de wijze waarop Chefs4Chefs daarmee omgaat kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer Michel Kemp. In geval van vragen of klachten hierover kunt u hem bereiken op michel@chefs4chefs.nl

Dit Privacyreglement gaat in per 1 januari 2023 en wordt in de loop van 2023 aangepast. Op deze website vindt u altijd de laatste versie van het reglement.

Versie: april 2023